Projects

Ongoing
Title Project Leader Project period Project funding
Impact of food availability on avian reproduction in a gradient of urbanisation Michela Corsini 2018 - 2021 Preludium, NCN
Wzmocnienie oddziaływań magnetycznych w związkach lantanowców dzięki użyciu superpolaryzatora spinowego Ag (2+) Wojciech Grochala 2018 - 2021 NCN, BEETHOVEN
Cross-talk between the transport of mitochondrial proteins and cellular protein homeostasis Agnieszka Chacińska 2016 - 2021 MAESTRO, NCN
Changes in transcription factor isoforms as a mechanism to switch gene expression during the differentiation of thalamic neurons Marta Barbara Wiśniewska 2018 - 2021 OPUS, NCN
Anionic, cationic and mesoionic analogues of N-heterocyclic carbenes in homogenous catalysis Bartosz Trzaskowski 2017 - 2021 NCN, SONATA BIS
Role of catulin in the regulation of cell-extracellular matrix interactions in tumor invasion and metastasis of head and neck squamous cell carcinoma. Agnieszka Kobielak 2018 - 2021 OPUS, NCN
Genetyka ekologiczna sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym wzdłuż gradientu urbanizacji Marta Szulkin 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie naurnalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X Magdalena Dziembowska 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Role of primary cilia in Gli protein regulation in Hedgehog signaling Paweł Niewiadomski 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
The role of non-covalent interactions in the formation of supramolecular assemblies and the phenomenon of single-crystal-to-single-crystal transformations Liliana Dobrzańska 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Completed
Title Project Leader Project period Project funding
Wysokorozdzielcza mapa pęknięć dsDNA w genomie człowieka Krzysztof Ginalski 2012 - 2017 MAESTRO, NCN
Specyfikacja neuronów wzgórza u morfantów lef1 i tcf7l2 danio pręgowanego (Danio rerio) Nikola Brożko, mgr inż. 2014 - 2017 PRELUDIUM, NCN
Analiza różnicowania i dojrzewania oligodendrocytów u myszy St8sia2-/-, modelu niedoboru polisjalilacji Łukasz Szewczyk, dr 2014 - 2017 PRELUDIUM, NCN
Celowanie w białka powierzchniowe błon biologicznych neutrofili: nowe możliwości terapeutyczne w przewlekłych chorobach zapalnych Joanna Trylska, dr hab., prof. UW 2013 - 2017 CORE 2013 CALL - Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, NCBiR
Zbadanie mechanizmów przeciwbiałaczkowego działania SK053, drobnocząsteczkowego inhibitora enzymów uczęstniczących w tworzeniu allosterycznych wiązań dwusiarczkowych Dominika Nowis, prof. dr hab. 2014 - 2017 SONATA BIS, NCN
Rola mutacji mikroRNA w patologii gruczołu tarczowego oraz w kształtowaniu predyspozycji genetycznej do raka brodawkowatego tarczycy Krystian Jażdżewski, prof. dr hab. 2014 - 2017 OPUS, NCN
Efekty hydratacyjne w kinazach białkowych. Piotr Setny, dr 2014 - 2017 SONATA, NCN
Molekularne funkcje ludzkiego genu SUV3 Piotr Stępień, prof. dr hab. 2014 - 2017 OPUS, NCN
Charakterystyka wzajemnych oddziaływań enancjomerów RNA Marta Dudek, lek. 2014 - 2017 PRELUDIUM, NCN
Wykorzystywanie sekwencjonowania nowej generacji do opracowania czułego i specyficznego panelu molekularnego do diagnostyki nowotworów tarczycy Anna Wójcicka, dr hab. n. med. 2015 - 2017 LIDER, NCBiR