Projects

Title Project Leader Project period Project funding
Impact of food availability on avian reproduction in a gradient of urbanisation Michela Corsini 2018 - 2021 Preludium, NCN
Wzmocnienie oddziaływań magnetycznych w związkach lantanowców dzięki użyciu superpolaryzatora spinowego Ag (2+) Wojciech Grochala 2018 - 2021 NCN, BEETHOVEN
Cross-talk between the transport of mitochondrial proteins and cellular protein homeostasis Agnieszka Chacińska 2016 - 2021 MAESTRO, NCN
Genetyka ekologiczna sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym wzdłuż gradientu urbanizacji Marta Szulkin 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie naurnalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X Magdalena Dziembowska, dr hab. 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Role of primary cilia in Gli protein regulation in Hedgehog signaling Paweł Niewiadomski 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
The role of non-covalent interactions in the formation of supramolecular assemblies and the phenomenon of single-crystal-to-single-crystal transformations Liliana Dobrzańska, PhD 2015 - 2020 SONATA BIS, NCN
Badanie zdolności katalitycznych związków wanadu do rozkładu diboranu oraz wysokowydajnych borowodorkowych stałych magazynów wodoru Piotr Orłowski 2016 - 2020 Diamentowy Grant, MNiSW
Zbadanie roli arginazy-1 w przeciwnowotworowym działaniu inhibitorów punktów kontrolnych Dominika Nowis 2017 - 2020 OPUS, NCN
Analiza struktury trójwymiarowej genomu ludzkiego w skali całej populacji: model komputerowy i weryfikacja doświadczalna dla limfoblastów wybranych rodzin projektu 1000 Genomów Dariusz Plewczyński 2017 - 2020 TEAM, FNP