Results of the DSM contest

DrukujDrukujPDFPDF

We already know the results of an internal DSM competition – the subsidy for scientific research and related tasks, contributing to the development of young scientists and PhD students.

This year, 6 applications are awarded. Below there is a list of the wining projects:

  • Marek Baranowski, MSc, Synteza guaninowych analogów nukleotydów zawierających ugrupowanie 4-(trifluorometylo)benzylowe i wykorzystanie ich jako sond molekularnych do badań oddziaływania białko-ligand metodą 19F NMR, Laboratory of Bioorganic Chemistry,
  • Marta Kotlarek, MSc, Prenatalna diagnostyka wrodzonego przerostu nadnerczy- identyfikacji płci płodu oraz mutacji w genie CYP21A2 w oparciu o wolno krążące DNA płodu, Laboratory of Human Cancer Genetics,
  • Ksenia Maximova, PhD, Isothermal titration calorimetry for enzyme kinetics with macromolecular crowding,Biomolecular Machines Laboratory,
  • Teresa Szczepińska, PhD, Bayesian network analysis of chromatin marks tha tdetermine eu/heterochromatin position of the loops, Laboratory of Functional and Structural Genomics,
  • Agata Jaskulska, MSc, Rola białka Npl3 w supresji defektów splicingu pre-mRNA u drożdży, Laboratory of RNA Biology,
  • Wojciech Wegner, MSc, Nowoczesne materiały funkcjonalne: mieszane borowodorki baru i wybranych lantanowców - synteza i charakteryzacja, Laboratory of Technology of Novel Functional Materials.

Congratulations!