Your thesis at CeNT

DrukujDrukujPDFPDF

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW:
 
STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW fundowane przez Centrum Nowych Technologii UW w ramach studiów doktoranckich prowadzonych przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.
 
W roku akademickim 2016/2017 stypendia otrzymali:

 • mgr Michał Denkiewicz
 • mgr Joanna Miszkiewicz
 • mgr Ilona Koćmik
 • mgr Michał Tyras

W roku akademickim 2015/2016 stypendia otrzymali:

 • mgr Wojciech Wegner
 • mgr Renata Kasprzyk
 • mgr Olga Krysiak
 • mgr Aleksandra Jarmolińska

W roku akademickim 2014/2015 stypendia otrzymali:

 • mgr Kaja Fac
 • mgr Michał Kopciał
 • mgr Marcin Równicki
 • mgr Sylwia Walczak

W roku akademickim 2013/2014 stypendia otrzymali:

 • mgr Joanna Gawlik
 • mgr Karolina Kucharewicz
 • mgr Zofia Tomasiewicz

W roku akademickim 2012/2013 stypendia otrzymali:

 • mgr Krzysztof Kuchta
 • mgr Dominika Łyp
 • mgr Marta Sarnowska

 

 
Jednym z zadań Centrum Nowych Technologii jest umożliwienie studentom I, II i III stopnia studiów realizowania  prac dyplomowych. Obecnie w Centrum realizowane są:
 
PRACE DOKTORSKIE
 
Laboratorium Maszyn Biomolekularnych

 • Katarzyna Kulczycka-Mierzejewska, MISDoMP
 • Maciej Jasiński, MISDoMP
 • Marta Kulik, Wydz. Chemii
 • Marta Dudek, IBB PAN
 • Agnieszka Markowska-Zagrajek, Wydz. Biologii
 • Marcin Równicki, MISDoMP
 • Tomasz Pieńko, WUM

Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów

 • Krzysztof Kuchta, MISDoMP
 • Marta Borowiec, IBB PAN
 • Anna Biernacka, IBB PAN

Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych

 • Piotr Połczyński, Wydz. Chemii
 • Jakub Gawraczyński, Wydz. Chemii
 • Adam Grzelak, Wydz. Chemii
 • Wojciech Wrgner, MISDoMP
 • Agnieszka Starobrat, MISDoMP
 • Rafał Owarzany

Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej

 • Marta Sarnowska, MISDoMP
 • Olga Krysiak, MISDoMP

Laboratorium Spektroskopii NMR

 • Mateusz Urbańczyk, Wydz. Chemii
 • Rupashree Dass, Wydz. Chemii

Laboratorium Neurobiologii Molekularnej

 • Nikola Brożko, WUM
 • Katarzyna Sawicka, WUM
 • Łukasz Szewczyk, WUM
 • Marcin Lipiec, Wydz. Biologii

Laboratorium Chemii Bioorganicznej

 • Zofia Warmińska, MISDoMP
 • Marcin Warmiński, Wydz. Fizyki
 • Małgorzaya Waszczuk, Wydz. Fizyki
 • Anna Nowicka, Wydz. Fizyki
 • Przemysław Wanat, Wydz. Fizyki
 • Sylwia Walczak, MISDoMP
 • Kaja Fac, MISDoMP
 • Michał Kopciał, MISDoMP
 • Renata Kasprzyk, MISDoMP
 • Dominika Strzelecka, Wydz. Fizyki

Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych

 • Aleksandra Pazio, Wydz. Chemii

Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka

 • Marta Kotlarek, WUM

Laboratorium Chemii Metaloorganicznej

 • Aleksander Hurko, PW
 • Martyna Cybularczyk, Wydz. Chemii

Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej

 • Jacek Miłek, IBB PAN
 • Joanna Podsiadłowska, WUM

Interdyscyplinarne Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej

 • Maja Cieplak-Rotowska, Wydz. Fizyki
 • Sylwia Szczepaniak, Wydz. Fizyki
 • Aleksandra Ferenc-Mrozek, MISDoMP
 • Michał Tyras, MISDoMP

Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych

 • Paweł Dąbrowski-Tumański, Wydz. Chemii
 • Aleksandra Jarmolińska, MISDoMP
 • Aleksandra Grzeszak, Wydz. Chemii
 • Agata Perlińska
 • Wanda Niemyska, UŚ

Laboratorium Biologii RNA

 • Agata Jaskulska, Wydz. Biologii
 • Katarzyna Eysmont, Wydz. Biologii

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej

 • Olga Sokołowska, WUM
 • Mateusz Sobczak, WUM
 • Monika Prełowska, WUM

Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych

 • Julian Olmos, Wydz. Biologii
 • Mateusz Abram, Wydz. Biologii

Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej

 • Weronika Wronowska, Wydz. Biologii
 • Michał Kadlof, Wydz. Fizyki
 • Przemysław Szałaj, WUM
 • Julian Zubek, IPI PAN
 • Marcin Tatjewski, IPI PAN

Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej

 • Zuzanna Sas, Wydz. Biologii

Laboratorium Technologii Materiałowych

 • Marcin Gajc, ITME
 • Katarzyna Sadecka, ITME
 • Paweł Osewski, ITME

Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście

 • Michela Corsini, Wydz. Biologii

Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej

 • Magdalena Gonciaż, Wydz. Biologii
 • Karolina Doan, MISDoMP
 • Hanna Panagiotopoulou, IBB
 • Joanna Gawlik, MISDoMP
 • Maria Macios

dr Piotr Setny - samodzielny badacz

 • Marta Wiśniewska, MISDoMP

 
PRACE MAGISTERSKIE
 
Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów

 • Jagoda Jabłońska, Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych

 • Piotr Orłowski
 • Wojciech Adamczyk, Wydz. Fizyki
 • Michał Masny, Wydz, Chemii

Laboratorium Neurobiologii Molekularnej

 • Marta Królak, MISH

Laboratorium Chemii Bioorganicznej

 • Dominika Strzelecka, Wydz. Fizyki
 • Maciej Majewski, Wydz. Fizyki
 • Sylwia Bednarek, Wydz. Fizyki
 • Paulina Wysmołek, Wydz. Fizyki
 • Jakub Dąbrowski, MISMaP

Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych

 • Katarzyna Młodzikowska, WUM
 • Adam Rajkiewicz, Wydz. Chemii

Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej

 • Magdalena Jasińska, WUM

Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych

 • Joanna Macnar, MISMaP

dr Piotr Setny - samodzielny badacz

 • Anita Dudek, Wydz. Fizyki

 
PRACE LICENCJACKIE
 
Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych

 • Dawid Pancerz, Wydz. Fizyki

Laboratorium Chemii Bioorganicznej

 • Mieszko Majka, Wydz. Chemii
 • Adam Mamot, Wydz. Chemii
 • Olga Perzanowska, Wydz. Fizyki
 • Paulina Jońca, Wydz. Fizyki
 • Paweł Kowalski, Wydz. Fizyki
 • Mateusz Kozarski,Wydz. Fizyki

Laboratorium Chemii Metaloorganicznej

 • Rafał Zaremba, Wydz. Chemii

Interdyscyplinarne Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej

 • Michał Rudol, Wydz. Fizyki
 • Paweł Senator, Wydz. Fizyki