Contact

Centre of New Technologies

S. Banacha 2c
02-097 Warszawa
tel. +48 22 5543 600
fax. +48 22 5540 801
e-mail: sekretariat@cent.uw.edu.pl
TIN 525-001-12-66

Centre of New Technologies – Geology Building UW

Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel. +48 22 5540 800
e-mail: sekretariat.geologia@cent.uw.edu.pl

University of Warsaw

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
TIN 525-001-12-66
tel. +48 22 5520 000